Journal

MGM Journal of Medical Sciences

By: Sushil Kumar, Kamalkishor N Kadam, K G Narayankhedkar, Sudhir N Kadam, P M Jadhav, Shashank D Dalvi, Nitin N Kadam, Shibban K Kaul, Ajit Shroff, G S Narshetty, Nivritti G Patil, Chander P Puri, S R Salunke, Seyed E Hasnain, Vishwa Mohan Katoch, Prasanta Kumar Ghosh, Bani Bandana Ganguly, N K Ganguly, Ramesh C Deka, Ronald M Harden, Amrita Desai, Radhey Sham Sharma, Rajani Mullerpatan, Vinay Kumar, Ipseeta Ray Mohanty, Gajanan Dattatray Velhal, Mansee Thakur, Manodeep Sen, Swati Sudhir Shiradkar, Prasad Waingankar, Shafaat Husain Talib, Sabita M Ram, Alaka Deshpande, C V Raghuveer, G D Jindal, Raman P Yadav, Robert E Garfield, Kuldip R Salgotra, Robert Van Deursen, Linda L Wright, Prakash Doke, Mary Mathews, Satish K Gupta, Patricia L Hibberd, Pawan K Singal, Virinder K. Moudgil, Prabha Dasila, Rajesh B Goel, R P Dixit


Book

Clinics in Neurology

By: Alaka Deshpande
(2014)

Edition : 1/e


Article

Diabetic Autonomic Neuropathy

By: Alaka Deshpande

Volume:5, issue:2(2018)

MGM Journal of Medical Sciences


Article

Photoplethysmography and Its Clinical Application

By: Ghanshyam D Jindal, Aparna S Lakhe, Jyoti V Jethe, Sadhana A Mandlik, Rajesh K Jain, Vinnet Sinha, Alaka Deshpande

Volume:4, issue:2(2017)

MGM Journal of Medical Sciences


Article

Goitrous Hypothyroidism: Changing Clinical Profile

By: Alaka Deshpande, Abhijit Pancholi, Mayur Jain

Volume:4, issue:2(2017)

MGM Journal of Medical Sciences


Article

Galactorrhea

By: Alaka Deshpande

Volume:6, issue:2(2019)

MGM Journal of Medical Sciences


Chapter

Chapter-12 Unconsciousness—COMA

By: Alaka Deshpande
(2014)

Edition : 1/e

Clinics in Neurology


Chapter

Chapter-13 Meningitis

By: Alaka Deshpande
(2014)

Edition : 1/e

Clinics in Neurology


Chapter

Chapter-01 Nervous System: An Introduction

By: Alaka Deshpande
(2014)

Edition : 1/e

Clinics in Neurology


Chapter

Chapter-02 Localization of the Lesion

By: Alaka Deshpande
(2014)

Edition : 1/e

Clinics in Neurology


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved