Chapter

Section-29 Bacterial Infections

By: Manvi Singh, Kayur Mehta, Chabungbam Smilie, Vidushi Mahajan, Zaki Syed, Nishant Jaiswal, Janani Ravi, Thangavelu Sangaralingam, Prerna Batra, VG Ramachandran, Janani Sankar, Somu Sivabalan, Anita Shet, Pramod Sharma, Jaydeep Choudhury, Meenu Singh, Apurba Ghosh, Nupur Ganguly, Monjori Mitra, Piyush Gupta
(2022)

Edition : 3/e

PG Textbook of Pediatrics (3 Volumes)


Chapter

Chapter-73 Value of Vaccination in India: Past, Present, and Future Prospects

By: Arindam Nandi, Maddalena Ferranna, Daniel Cadarette, David E Bloom, Anita Shet
(2020)

Edition : 2/e

IAP Textbook of Vaccines


Chapter

Section-28 Fever

By: Prerna Batra, Bhavna Dhingra, VG Ramachandran, Anita Shet, Piyush Gupta
(2018)

Edition : 2/e

PG Textbook of Pediatrics
Journal

Pediatric Infectious Disease

By: Ritabrata Kundu, Vijay N Yewale, Jaydeep Choudhury, Abhay K Shah, Dhanya Dharmapalan, Shyam Kukreja, Suhas V Prabhu, Tanu Singhal, Balasubramanian S, Pramod M Kulkarni, Basavaraja G.V., Atul Kulkarni, Sangeeta Joshi, Sanjay Mankar, Vidya Krishna, Raju C Shah, Baldev Prajapati, A J Chitkara, Dr Shivananda, Indrashekar Rao, Bhaskar Shenoy, Bhaskar Shenoy, Tapisha Gupta, Anita Shet, Sushant Sahastrabuddhe, Prasad Bhandary, Neeraj Verma, Upendra Kinjawadekar, Vasant Khalatkar, Vineet Saxena, Harish Reddy, Laxman Shreshtha


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved