Customize your search

Content Type
Type
Category
Speciality
Pub Year
Authors

Journal

CODS Journal of Dentistry

By: Sri Shamanur Shivashankarappa, Sri S S Mallikarjuna, Sri V V Subba Reddy, Vasundhara Shivanna , Praveen S Basandi, Prashant GM, Roopa KT, Prasanna BG , Neetha Harisha, Neetha Harisha, Allama Prabhu, Anupama Kalappanavar , Hombesh , Naveen Shamnur , Poornima , Pradeep Somannavar , Saraswathi Naik , Shashikumar , Sushanth , Ajay Praveen , Atul Gupta, Hari SS, Naga Lakshmi , Satish Yadav , Shekar K , Vandana K L, Nagaveni N B, Abdel Latif Abid, Hemant Kemkar, Kiran Nayak, Lakshmayya Kesavalu, Muhammad Ahmed Gad, Nagamani Narayana, Raghunath C V, Roshan Noor Mohamed, Sakeenabi Basha, Sudheer Babu, Yasaswi Vanga, Zakirulla Meer, Amir S Sheik, Anupama N Kalappanavar, GP Mamatha, G Shivaprakash , Jasmeet Singh Sodhi, Kiran HY, Kunal Dhingra , Madhushankari GS, Manish Khatri , Nandini DB, Nandini S Nelivigi, PG Naveen Kumar, Joann Pauline George, Poornima P , Rajendra Desai, Rajeshwari G Annigeri, Roopa K T, Sangeetha Dhir, Sapna Nadigar , Shobha Prakash, Sivabharani KSN, Vasundhara Shivanna, Veena S Prakash, Vinay Kumar G, Devwart Chauhan, Krishna Mohan Reddy, Vanaja Krishna Naik, Manju Koshy, Mohammad Shahul Hameed, Roseline Meshramkar, Parminder Pal Singh, Deepa D, Vasanthi legali Jirge, Mahendra S, Savitha B


Book

Snapshots in Dermatology

By: S Sacchidanand, Savitha AS, Shilpa K
(2013)

Edition : 1/e


Book

Hair and Hair Disorders: Diagnosis & Management

By: S Sacchidanand, Savitha AS, Lakshmi DV
(2014)

Edition : 1/e


Book

Nail & its Disorders

By: S Sacchidanand, Savitha AS
(2013)

Edition : 1/e


Book

Procedural Dermatosurgery—A Step by Step Approach

By: Savitha AS, Shilpa K, Manas Chatterjee, Biju Vasudevan, Shekhar Neema, Divya Gorur, Madura C, Harish Prasad, Sujala S Aradhya
(2018)

Edition : 1/e


Book

Year Book of Dermatology – 2019 Acne

By: Savitha AS, R Raghunatha Reddy, Shashi Kumar BM
(2019)

Edition : 1/e


Book

TATTOO: The Invaluable Compendium for Dermatologists

By: Savitha AS, Shashikumar BM, R Raghunatha Reddy
(2018)

Edition : 1/e


Article

Advances in Radiotherapy for oral cancer - A Review

By: G.P. Mamatha, S.S Savitha

Volume:2, issue:2(2010)

CODS Journal of Dentistry


Article

Nodular Lesions on Legs: A Dermoscopic Surprise

By: Balachandra S Ankad, Savitha L Beergouder

Volume:1, issue:2(2017)

International Journal of Dermoscopy


Article

Ozone Therapy - A Revolution in Dentistry

By: Vijaylaxmi B. Madalli, Rajeshwari G. Annigeri, Savitha S. Shettar

Volume:2, issue:1(2010)

CODS Journal of Dentistry


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved