Article

Ga-68 DOTATATE PET/CT in Neuroendocrine Tumors: Initial Experience

By: Bhagwant Rai Mittal, Kanhaiyalal Agrawal, Jaya Shukla, Anish Bhattacharya, Baljinder Singh, Ashwani Sood, Anil Bhansali

Volume:47, issue:1(2013)

Journal of Postgraduate Medicine, Education and Research


Article

Receptor-targeted Molecular Imaging and Radionuclide Therapy: A Path to personalized Medicine

By: Baljinder Singh, BR Mittal, Richard P Baum, Michael K Schultz

Volume:47, issue:1(2013)

Journal of Postgraduate Medicine, Education and ResearchJournal

Journal of Postgraduate Medicine, Education and Research

By: MS Dhillon, Sukhpal Kaur, Vikas Khanduja, Aman Sharma, Sandeep Bansal, Ashish Jain, Ajay Duseja, Dheeraj Khurana, Ramandeep Virk, Sarvdeep Dhatt, Kusum Rana, Ajay Sandhu, Anupam Aggarwal, Kapil Sethi, Patrick S Kamath, Pravin C Singal, Sanjay Suri, Suresh T Chari, Vikas Prasad, Adarsh Kohli, Ashima Goyal, Baljinder Singh, Lileswar Kaman, Nandita Kakkar, Rakesh Kapoor, Reema Bansal, Sanjay Bhadada, Surinder Rana, Shalini Gainder, Ajay Salvania, Deepti Suri, Jerry R. John, Monika Bawa, Man Updesh Singh, Nusrat S., Paramjit Singh, Parag Barwad, Ravindra Khaiwal, Sunil Dogra, Sahajal Dhooria, S. S. Dhandapani, Tulika Gupta, Tanvir Samra, Vikas Suri, Y.S. Bansal, Divya Dahiya, Gautam Upadhyay


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved