Article

Clinical Safety of Selected Ayurvedic Formulations in Osteoarthritis

By: Narayanam Srikanth , Shruti Khanduri , Sarada Ota , Babita Yadav , Pradeep Dua , Rakesh Rana , Richa Singhal , Savita Sharma , Kishore Kumar , Sunita , Dinesh Baruah , Vinod K Lavaniya , V Rakesh Narayanan , AJV Sai Prasad , Deepa Makhija , Bharti Gupta , Madan Mohan Padhi , Anil Mangal , Hemant Panigrahi , Puthanveetil Kesavan Sudarsanan Nair , Tapsi Borah , Radhakrishnan , Uday Ravi Sekhar Namburi , Maha Meda Rao , Veliparambil Chandran Deep , Pramila Devi , Shubhashree Thejasvi , D Ankush , Ankush Jadhav

Volume:4, issue:4(2021)

Journal of Research in Ayurvedic Sciences


Article

Clinical Safety of Selected Ayurvedic Formulations in Rheumatoid Arthritis

By: AK Jain, Rajesh Kumari, Narayanam Srikanth, Shruti Khanduri, Babita Yadav, Pradeep Dua, Rakesh Rana, Richa Singhal, Pitta Srinivas, Sunita , VC Deep, Bikratan Das, Sangeeta Sangvikar, Shashi Ghosh, GK Swami, T Maheswar, Saiprasad, Alok Srivastav, DS Sahu, Tapasi Borah, MM Rao, Renu Makhija, VB Kumawat, KK Singh, SK Mehar, Dinesh Baruah

Volume:1, issue:2(2017)

Journal of Research in Ayurvedic Sciences


Article

Clinical Evaluation of Yogaraj Guggulu, Gandharvahasta Taila, and Dhanwantara Taila in the Management of Osteoarthritis Knees

By: P Radhakrishna, Narayanam Srikanth, Shruti Khanduri, Bhagwan Sahai Sharma, Sarada Ota, Richa Singhal, VC Deep, Dinesh Baruah, Bharti Gupta, Tapashi Borah, Deepa Makhija

Volume:2, issue:4

Journal of Research in Ayurvedic Sciences


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved