Article

Desmoid Tumor: Rare Abdominal Wall Lump in a Multiparous Woman

By: Mandeep Garg, Nidhi Prabhakar, Mahesh Prakash, Divya Dahiya, Niranjan Khandelwal

Volume:52, issue:1(2018)

Journal of Postgraduate Medicine, Education and Research


Journal

Journal of Postgraduate Medicine, Education and Research

By: MS Dhillon, Sukhpal Kaur, Vikas Khanduja, Aman Sharma, Sandeep Bansal, Ashish Jain, Ajay Duseja, Dheeraj Khurana, Ramandeep Virk, Sarvdeep Dhatt, Kusum Rana, Ajay Sandhu, Anupam Aggarwal, Kapil Sethi, Patrick S Kamath, Pravin C Singal, Sanjay Suri, Suresh T Chari, Vikas Prasad, Adarsh Kohli, Ashima Goyal, Baljinder Singh, Lileswar Kaman, Nandita Kakkar, Rakesh Kapoor, Reema Bansal, Sanjay Bhadada, Surinder Rana, Shalini Gainder, Ajay Salvania, Deepti Suri, Jerry R. John, Monika Bawa, Man Updesh Singh, Nusrat S., Paramjit Singh, Parag Barwad, Ravindra Khaiwal, Sunil Dogra, Sahajal Dhooria, S. S. Dhandapani, Tulika Gupta, Tanvir Samra, Vikas Suri, Y.S. Bansal, Divya Dahiya, Gautam Upadhyay


Journal

Indian Journal of Endocrine Surgery and Research

By: Amit Agarwal, Anish Jacob Cherian, MJ Paul, Sai Krishna Vittal, Thomas Paul, Pooja Ramakant, Deepak Thomas Abraham, Gaurav Agarwal, Sabaretnam M., Nitisha Goyal, Shefali Gautam, Divya Dahiya, Kamal Kataria


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved