Article

Editorial

By: Dr Jaideep Malhotra

Volume:10, issue:1(2018)

Journal of South Asian Federation of Obstetrics and Gynaecology


Article

Editorial

By: Dr Jaideep Malhotra

Volume:10, issue:2(2018)

Journal of South Asian Federation of Obstetrics and Gynaecology


Journal

World Journal of Anemia

By: Basab Mukherjee, PC Mahapatra, Dr Jaideep Malhotra, Dr Jaideep Malhotra, Sunita Tandulwadkar, Narendra Malhotra, Narendra Malhotra, Alka Kriplani, Ajay Valia, Rishma Pai, Mukesh Gupta, Vineet Mishra, Parikshit Tank, Sanjay Kalra, Sanjay Kalra, Rakesh Sahay, Hema Divakar, Siddharth Singh, Bharati Dhorepatil, JB Sharma, Rishi Jain, Ruchika Garg, Neharika Bora, Hrishikesh Pai, MB Agarwal, Shashank Joshi, Banshi Saboo, Jaydeep Tank, Mangesh Tiwaskar, Nandita Palshetkar, Nandita Palshetkar, Ashish Mukhopadhyay, Jayam Kannan, Madhuri Patel, Mahesh Gupta, PM Gopinath, Phagun Shah, Rajendra Singh Pardeshi, Ramani Devi , Richa Saxena , Sadhna Gupta , Shakuntala , Shantha Kumari , Suvarna Khadilkar, Suyajna Joshi, Vidya Pancholia, Veerendra Kumar, Abhay Bhave, Krishna Kumar, Pritish Junagade, Manas Baruah, Rajesh Khadgwal, Unni Krishnan, Agam Vora, Ketan Mehta, Navneet Agarwal, Shilpa Joshi


Journal

Journal of SAFOMS

By: Dr Jaideep Malhotra, Rohana Haththotuwa, Ruchika Garg, Akash Mishra, Maninder Ahuja, Syeda Batool Mazhar, Mangla Dissanayke, Hemantha Perera, Hemantha Perera, Suraiya Begum, Swaraj Rajbhandari, Urvashi Jha, Pem Goonaratne, Rubina Hussain, Atul Praful Munshi, Suraiya Rahman, Shahla Khatun


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved