Journal

Journal of Acute Care

By: Dr. Vijaya Patil, Dr. Pradeep Rangappa, Dr. Srinath Kumar T. S., Dr. Yash Javeri, Dr. Aruna C. Ramesh, Dr. V. Channaraya, Dr. Prashant Nasa, Dr. Anirban Hom Choudhri, Dr. Raghunath Aladakatti, Dr Yash Javeri, Dr. Subhash K Todi, Dr. B. K. Rao, Dr. Raymond Dominic Savio, Dr. Susruta Bandyopadhyay, Dr. Ratan Kumar Gupta, Dr. Vimal Bhardwaj, Dr. Sivakumar M.N., Dr. Ravi K., Dr. Ranjeeta Adhikary, Dr. Jagadish Chinnappa, Dr. Yudhyavir Singh, Dr. Abhishek Singh, Dr. Giridhar Babu, Dr. Krishnaswamy Sundararajan, Dr. Belani Kumar, Dr. Shelia Cole Pai, Dr. Carlos Sanchez, Dr. Shivaraj Nallur Somanna, Dr. Om Prakash Sanjeev, Dr. Ajith Kumar A.K., Dr. Muralidhar Kanchi, Dr Subhash K Todi, Dr. Justin Aryabhat Gopaldas, Dr. Simant Kumar Jha, Dr. Hemanth Kumar C., Dr. Mohammad Azizur Rahman, Dr. Shashidhar B. G., Dr. Pooja R. Murthy, Dr. Jay Prakash, Dr. Devi Prasad Shetty, Dr. H. Sudarshan Ballal, Dr. C. N. Manjunath, Dr. Shiva Iyer, Dr. Nilesh Mahale, Dr. Bala Bhaskar S., Dr. Anoop Kumar A.S., Dr. Rahul Kashyap, Dr. Deepak Vijayan, Dr. Murali Mohan, Dr. Ravindra Mehta, Dr. B.L. Shashi Bhushan, Richa Solanki


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved