Journal

AMEI's Current Trends in Diagnosis & Treatment

By: Namrata Chhabra, Sahiba Kukreja, Dr Manjit Singh Uppal, Manjula Bhargava, Hemant Sharma, Baljit Khurana, Geeta Sharma, Geeti Arora Puri, Pankaj Gupta, Rajoo Sigh Chhina, Satendra Singh, Soumendra Sahoo, Arvinder Singh, Karan Inder Mehta, Kulwinder Singh, Allan Vaag, Rashmi Prasad, Atul Kalhan, Neeraj Singh, Mohammed Hassanien, Hardas Singh, G S Wander, Sandeep Bhattacharya, Tejinder Singh, Dinesh Badyal, Nalin Mehta, Anterpreet Kaur, Gautam Upadhyay, Advocate Harjinder Singh Dhami, Dr Anupama Mahajan, Richa Ghay Thaman, Kulvinder Singh


Journal

Bengal Physician Journal

By: Jyotirmoy Pal, Ashish Saha, Udas Ch Ghosh, Nandini Chatterjee, Pijush Kanti Mandal, Saikat Datta, Partha Sarkar, Chiranjita Phukan, Atanu Chandra, Sattik Siddhanta, P S Karmakar, Sekhar Chakrabarti, Richa Solanki, Manotosh Panja, Amal Kr Banerjee, R N Sarkar, M Tiwaskar, Apurba Kr Mukherjee, M K Roy, G S Wander, D P Singh, Pradip Bhowmik, Y P Munjal, K K Pareekh, A Muruganathan, Roman Jaeschke, Sohail Md Arafat, Ganaka Senaratne, M P Kafle, Dwijen Das


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved