Customize your search

Content Type
Category
Speciality
Authors

Journal

SBV Journal of Basic, Clinical and Applied Health Science

By: Subhash Chandra Parija, Gupta Y. K., Rajagopalan M K, Nihar Ranjan Biswas, Ezhumalai G., Jennifer Perera, Krishnamoorthy Rajagopal, Sandosh Padmanabhan, Sat Bir Singh Khalsa, Sethuraman K R, Shailesh Lele, Ananthakrishnan N., Sukumaran Annamalai, Vir Singh Negi, Seetesh Ghose, Prateek Bobhate, Chandran L. R., Saurabh R. Shrivastava, P. V. Vijayaraghavan, Arun Jamkar, Premendu P. Mathur, Shimpa Sharma, B. Vengamma, Soumya Das, Dipayan Deb Barman, Gaurav Singh


Journal

Journal of Research in Ayurvedic Sciences

By: Vaidya Kartar Singh Dhiman, N. Srikanth, Shruti Khanduri, Vinod Kumar Lavaniya, T. Maheshwar, Adarsh Kumar, Sumeet Goel, Radhe Krishan, Sophia Jameela, V.M. Katoch, R.H. Singh, D.K. Triguna, Vasantha Muthuswamy, H.M. Chandola, M.S. Baghel, Abhimanyu Kumar, Gupta Y K, C.K. Katiyar, M.R. Vasudevan Namboothiri, Bhushan Patwadhan, Ritu Priya Mehrotra, Sanjeev Sharma, O.P. Gupta, B. Chandra Sekhara Rao, Sarada Ota, Renu Singh, Dr Sunita, Divya Kajaria, Babita Yadav, Madan Mohan Sharma, Rakesh Rana, Panchakshari Patil, Mark Rosenberg, Jorge Luis Berra, Antonio Morandi, Gopal Basisht, Krishna U.K., H.S. Sharma, G. Geetha Krishnan, Anup B. Thakar, B. S. Prasad, Pawan Kumar Godatwar, Kishor Patwardhan, Bharathi Kumaramangalam, Kamini Dhiman, S. Rajagopala, Nisha Ojha, Mandip Goyal, Tukaram S. Dudhamal, Manohar Gundeti, Azeem Ahmed, Parth Prakashbhai Dave, Richa Singhal, Siddharth Singh.


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved