Customize your search

Content Type
Type
Category
Speciality
Pub Year
Authors

Journal

Pediatric Infectious Disease

By: Kheya Ghosh Uttam, Piyush Gupta, Ritabrata Kundu, Vijay N Yewale, Jaydeep Choudhury, Abhay K Shah, Dhanya Dharmapalan, Shyam Kukreja, Suhas V Prabhu, Tanu Singhal, Balasubramanian S, Pramod M Kulkarni, Basavaraja G.V., Atul Kulkarni, Sangeeta Joshi, Sanjay Mankar, Vidya Krishna, Raju C Shah, Baldev Prajapati, A J Chitkara, Dr Shivananda, Indrashekar Rao, Bhaskar Shenoy, Tapisha Gupta, Anita Shet, Sushant Sahastrabuddhe, Prasad Bhandary, Harish Reddy, Neeraj Verma, Yagnesh  Popat, Basavaraja G V , Laxman Shreshtha, Manisha Rana


Book

Behavioral Problems in Children & Adolescents

By: Jaydeep Choudhury
(2014)

Edition : 1/e


Book

Clinical Protocols in Pediatrics

By: Jaydeep Choudhury, Jayanta Bandyopadhyay
(2015)

Edition : 2/e


Book

Atlas of Pediatric Infectious Diseases

By: A Parthasarathy, Rohit C Agrawal, Ritabrata Kundu, Vijay N Yewale, Jaydeep Choudhury, Abhay K Shah, Digant D Shastri, Dhanya Dharmapalan
(2013)

Edition : 1/e


Book

Clinical Pediatrics Companion

By: Jaydeep Choudhury
(2005)

Edition : 1/e


Book

FAQs in Pediatric Infectious Diseases

By: Ritabrata Kundu, Vijay N Yewale, Jaydeep Choudhury, Digant D Shastri
(2014)

Edition : 1/e


Book

Treatment & Prognosis in Pediatrics

By: Jaydeep Choudhury, Apurba Ghosh, Monjori Mitra
(2013)

Edition : 1/e


Book

Clinic Consult: Pediatrics (Malaria)

By: Ritabrata Kundu, Jaydeep Choudhury
(2016)

Edition : 1/e


Book

IAP Management Algorithms for Common Pediatric Illnesses

By: A Parthasarathy, MKC Nair, Jaydeep Choudhury, Ritabrata Kundu, PSN Menon, Dhanya Dharmapalan, Alok Gupta, A Somasundaram, Remesh Kumar, S Narmada Ashok
(2016)

Edition : 1/e


Book

Clinical Protocol in Pediatrics

By: Jaydeep Choudhury, Jayanta Bandyopadhyay
(2012)

Edition : 1/e


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved