Customize your search

Content Type
Category
Speciality
Pub Year
Authors

Journal

Journal of Contemporary Dentistry

By: Sabita M Ram, Mahesh Verma, Sudhir N Kadam, Shibban K Kaul, Rajani Mullerpatan, Raman P Yadav, Kuldip R Salgotra, Rajesh B Goel, PM Jadhav, Nitin N Kadam Vanitha U Shenoy, Srivalli Natrajan, Sumanthani MV, Niharika Swain, Ramesh Bulbule, Monish Bhola , GE Ghali , Gajanan   Kulkarni, Avina Paranjpe , Nagamani Narayana , Dinesh Daftary, JN   Khanna, LS Poonja, RP Nayak , PC Gupta, OP Kharbanda , Sandesh Mayekar, Aloke Banerjee, G D Jindal, Jaishree Ghanekar, Mansee Thakur, P N Awasthi, Jyoti Nadgere, Naisargi Shah, Shilpa Patel, Ashwini Padhye, Ravindranath VK V K, Pradnya P P Jadav, Gaura Deshpand, Shrirang r Seveka, Suhasini Nagda, Padmanabhan TV T V, Jayanto Bhattacharjee, Shilpa Shetty, Ramesh Nayakar, Mohit Kheur, Janani Iyer, Rajesh Dhirwani , S C Bhoyar, Sharadindu M Kotrashetti, Srinivas Gosla Reddy, S K Roy, Neelam N Andrade, Adil Gandevwala, Mala Dixit, Rajiv Chitguppi, Sudhindra Kulkarni, Sumanth S, Sneha Gokhale, Vineet Kini, Sushma Bapta, Vinay Hazare, Suresh Barpande, Madhusudan S Astekar, Treville Pereira, Sachin Sarode, Samapika Routray, Jigna Pathak, Janaki Iyer, Subha A B, J Mahantesha, Amit K, Subhadra HN H N, Mihir Jha, Sharad Kokate, Girish Parmar, Sanjyot Anvay Mulay, S Mahalaxmi, Leena Vivek Padhye, Vibha Hegde, N Vasudev Ballal, Anuradha Patil, Jayeeta Verma, Hemant Umarji, Ajay Bhoosreddy, Freny Karjodkar, Deepa Das, Ajay Nayak, Rohit Gadda, Neha Patil, Nagesh L, Suhas Kulkarni, Ashwini Rao, Manjunath P Puranik, Charu Mohan Marya, Ajay Bhambal, Navin Ingle, Harsh Priya Priya, Vaibhav Thakkar, Vaishali Vadgaonkar, Shweta Bhat, Jayesh Rahalkar, Pavan Kumar Vibhute, Salil Nene, Amol Mhatre, Divij Joshi, Neha Bora


Article

Orthokeratinized Odontogenic Cyst

By: Niharika Swain, Shilpa Patel, LS Poonja, Jigna Pathak, Kamlesh Dekate

Volume:2, issue:2(2012)

Journal of Contemporary Dentistry


Article

Etiological Factors of Recurrent Aphthous Stomatitis: A Common Perplexity

By: Niharika Swain, Jigna Pathak, Leela S Poonja, Yogita Penkar

Volume:2, issue:3(2012)

Journal of Contemporary Dentistry


Article

Serum Albumin, Globulin and Albumin/Globulin Ratio in Oral Squamous Cell Carcinoma: A Prospective Study

By: Rashmi Maruti Hosalkar, Shilpa Patel, Jigna Pathak, Niharika Swain, Leela Poonja

Volume:5, issue:3(2015)

Journal of Contemporary Dentistry


Article

Evaluation of Nuclear Morphometry in Oral Squamous Cell Carcinoma: A Retrospective Study

By: Nikitha Narayanan, Jigna Pathak, Shilpa Patel, Niharika Swain

Volume:7, issue:2(2017)

Journal of Contemporary Dentistry


Article

Adenomatoid Odontogenic Cyst: A Rare Case Report

By: Nikitha Narayanan, Jigna Pathak, Shilpa Patel, Niharika Swain

Volume:6, issue:1(2016)

Journal of Contemporary Dentistry


Article

Giant Aneurysmal Bone Cyst of the Mandible

By: Rajshri U Gurav, Jigna Pathak, Shilpa Patel, Niharika Swain

Volume:6, issue:2(2016)

Journal of Contemporary Dentistry


Article

Glandular Odontogenic Cyst Mimicker: A Novel Entity

By: Kehkashan E Azmi, Shilpa Patel, Jigna Pathak, Niharika Swain

Volume:6, issue:2(2016)

Journal of Contemporary Dentistry


Article

Infiltrative Type of Bone Invasion in Oral Squamous Cell Carcinoma – Case Report

By: Jigna Pathak, Niharika Swain, Shwetha Kumar

Volume:1, issue:2(2011)

Journal of Contemporary Dentistry


Article

Oral Verrucous Hyperplasia: A Case Series

By: Mitesh N Jain, Shilpa Patel, Kamlesh Dekate, Jigna Pathak, Ketki J Shirke, Tanvi Patel

Volume:8, issue:3(2018)

Journal of Contemporary Dentistry


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved