Journal

International Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry

By: Bora Bagis, Bruno Chrcanovic, Kamal Shigli, Limor Avivi-Arber, Binod Acharya, Tizaino Tealdo, Masahiro Yamada, Takayuki Ueda, Elham Emami, Shivaprasad BM, Sivaranjani Gali, Saumyendra V Singh, Arvind Tripathi, Eachempati Prashanti, Balendra Pratap Singh, Dr. Ramesh Chowdhary, Dr. Pravinkumar G Patil, Dr. Sunil K Mishra, Dr. Ann Wennerberg, Dr. Ryuji Hosokawa, Sunyoung Ma, David Chvartszaid, Ramesh P Nayakar, Sindhu Sudhakar, Himanshi Agarwal, Nithin Kumar Sonnahalli, Prabha Shakya Newaskar, Roseline Meshramkar, Atul Bhatnagar, Prajna P Shetty, Anil Mathew, Reetika Gaddale, Ashwini Kumar Kar, Shyam Mohan, Manju Vijayamohan, Michele Stoccehero, Olga Wetterlov Charyeva, Paulo Henrique Orlato Rosetti, Sowmya Nettem, Smita Nimbalkar, Tanay Chaubal, Yoshihito Naito, Yohei Jinno, Chihiro Masaki, Mahesh Suganna Golgeri, Bugude Shiva Shankar, Amar Bhochhibhoya, Jyothi , Jagannatha PS, Nitesh Barthwal


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved