Customize your search

Content Type
Type
Category
Speciality
Pub Year
Authors

Chapter

Section-09 General Gynaecology

By: Shweta Shah, Nitin Raithatha, Gillian Ryan, Amala Khopkar Nazareth, Shikha Singh, PB Hiremath, Shikha Sachan, Anuradha Khanna, Radha Vembu, N Sanjeeva Reddy, Anu Agarwal, Anupam Gupta, Kanthi Bansal, PC Mahapatra, CN Purandare, Abha Singh, VP Paily, Kurush P Paghdiwalla, Shirish S Sheth, Alka Kriplani
(2022)

Edition : 1/e

FOGSI’s Postgraduate Obstetrics: A Textbook (Volume 2)


Chapter

Chapter-15 Ovaries at Hysterectomy

By: PC Mahapatra
(2008)

Edition : 1/e

An Update on Menopause


Book

An Update on Menopause

By: HP Pattanaik, PC Mahapatra
(2008)

Edition : 1/e


Journal

World Journal of Anemia

By: Basab Mukherjee, PC Mahapatra, Dr Jaideep Malhotra, Dr Jaideep Malhotra, Sunita Tandulwadkar, Narendra Malhotra, Narendra Malhotra, Alka Kriplani, Ajay Valia, Rishma Pai, Mukesh Gupta, Vineet Mishra, Parikshit Tank, Sanjay Kalra, Sanjay Kalra, Rakesh Sahay, Hema Divakar, Siddharth Singh, Bharati Dhorepatil, JB Sharma, Rishi Jain, Ruchika Garg, Neharika Bora, Hrishikesh Pai, MB Agarwal, Shashank Joshi, Banshi Saboo, Jaydeep Tank, Mangesh Tiwaskar, Nandita Palshetkar, Nandita Palshetkar, Ashish Mukhopadhyay, Jayam Kannan, Madhuri Patel, Mahesh Gupta, PM Gopinath, Phagun Shah, Rajendra Singh Pardeshi, Ramani Devi , Richa Saxena , Sadhna Gupta , Shakuntala , Shantha Kumari , Suvarna Khadilkar, Suyajna Joshi, Vidya Pancholia, Veerendra Kumar, Abhay Bhave, Krishna Kumar, Pritish Junagade, Manas Baruah, Rajesh Khadgwal, Unni Krishnan, Agam Vora, Ketan Mehta, Navneet Agarwal, Shilpa Joshi


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved