Customize your search

Content Type
Type
Category
Speciality
Pub Year
Authors

Journal

Pediatric Infectious Disease

By: Kheya Ghosh Uttam, Piyush Gupta, Ritabrata Kundu, Vijay N Yewale, Jaydeep Choudhury, Abhay K Shah, Dhanya Dharmapalan, Shyam Kukreja, Suhas V Prabhu, Tanu Singhal, Balasubramanian S, Pramod M Kulkarni, Basavaraja G.V., Atul Kulkarni, Sangeeta Joshi, Sanjay Mankar, Vidya Krishna, Raju C Shah, Baldev Prajapati, A J Chitkara, Dr Shivananda, Indrashekar Rao, Bhaskar Shenoy, Tapisha Gupta, Anita Shet, Sushant Sahastrabuddhe, Prasad Bhandary, Harish Reddy, Neeraj Verma, Yagnesh  Popat, Basavaraja G V , Laxman Shreshtha, Manisha Rana


Book

IAP Color Atlas of Pediatrics

By: Nitin K Shah, Ritabrata Kundu, Vijay N Yewale, Digant D Shastri, Dhanya Dharmapalan, A Parthasarathy, Rohit Agrawal, Piyush Gupta, S Sachidananda Kamath, Pramod Jog, Pravin Mehta, Bakul Jayant Parekh
(2015)

Edition : 2/e


Book

Principles of Thesis Writing

By: Tejinder Singh, Dheeraj Shah, Piyush Gupta
(2008)

Edition : 1/e


Book

Principles of Medical Education

By: Daljit Singh, Tejinder Singh, Piyush Gupta
(2009)

Edition : 3/e


Book

Principles of Medical Education

By: Daljit Singh, Tejinder Singh, Piyush Gupta
(2013)

Edition : 4/eBook

IAP Textbook of Pediatrics

By: A Parthasarathy, MKC Nair, Rohit Agrawal, TU Sukumaran, PSN Menon, Piyush Gupta
(2013)

Edition : 5/e


Book

PG Textbook of Pediatrics: Infections and Systemic Disorders (Volume 2)

By: Siddarth Ramji, PSN Menon, Piyush Gupta, Rakesh Lodha
(2015)

Edition : 1/e


Book

PG Textbook of Pediatrics: Systemic Disorders and Social Pediatrics (Volume 3)

By: Siddarth Ramji, PSN Menon, Piyush Gupta, Rakesh Lodha
(2015)

Edition : 1/e


Book

PG Textbook of Pediatrics: General Pediatrics and Neonatology (Volume 1)

By: Siddarth Ramji, PSN Menon, Piyush Gupta, Rakesh Lodha
(2015)

Edition : 1/e


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved