Customize your search

Content Type
Type
Category
Speciality
Pub Year
Authors

Journal

Journal of Drug Research in Ayurvedic Sciences

By: Vaidya Kartar Singh Dhiman, N. Srikanth, A. K. Mangal, Shruti Khanduri, Chinmay Rath, Ashish Kumar Tripathi, V.K. Kapoor, Gian Singh, Y.K.S. Rathore, Vinay Janardan Shukla, H.B. Singh, P. Das, Veena Gupta, S. Rajasekharan, V.K. Singh, V.K. Joshi, Rabinarayan Acharya, Tanuja Nesari, Dr. Galib, Manasi Deshpande, K. Nisteswar, V.K. Lal, Rajeev Sharma, Dr. Harisha, S.J.S. Flora, K.K. Srivastava, Y.P. Sahni, A.P. Somkumar, Dr. Dinesh Kumar Bhardwaj, Sangita Bansal, S.N. Gaidhani, Ravindra Singh, Rajeshwari Singh, B.S. Sharma, Vinod Kumar Lavaniya, Arjun Singh, Mukesh Chincholikar, C.K. Katiyar, V. Sridevi, Bidhan Mahajon, Akash Mishra., S.S. Handa, D.R. Nag, S.B. Babbar, Mita Kotecha, Rakesh Maurya, Anand Kumar Choudhary, Suresh Kumar, Neeraj Tandon, Vidhu Aeri, Nariya Mukeshkumar, Karan Vasisht, Dinesh Kumar Agrawala, Nagendra Singh, N.K. Dubey, Damodar Gupta, J.L.N. Sastry, Manisha Mangal, Y.C. Tripathi, Subhash Chandra Verma, Anupam Maurya, R.P. Meena, Virendra Singh Rana, Maninder Karan, Promila Pathak, Vinod Kumar Dumka, Mukesh Kumar Nariya, Suresh Kumar Sharma, Mark Rosenberg, Jorge Luis Berra, Antonio Morandi, Gopal Basisht, Krishna U.K., H.S. Sharma, G. Geetha Krishnan


Book

Practical Workbook of Human Physiology

By: K Sri Nageswari, Rajeev Sharma
(2006)

Edition : 1/e


Book

Assisted Reproductive Technology (ART)

By: Rajeev Sharma, Randhir Puri, Narendra Malhotra, Jaideep Malhotra
(2009)

Edition : 1/e


Book

Dermatology, Leprosy and Sexually Transmitted Infections

By: Rajeev Sharma, Sandipan Dhar, AK Bajaj
(2010)

Edition : 2/e


Book

Dermatology

By: Rajeev Sharma, Sandipan Dhar, Ashok Kumar Bajaj
(2008)

Edition : 1/e


Book

An Introduction to Dermatology, STD and Leprosy

By: Rajeev Sharma, Sandipan Dhar, AK Bajaj
(2005)

Edition : 1/eArticle

Copper Beaten Skull! Can It be a Usual Appearance?

By: Vela Desai, Smita R Priyadarshini, Rajeev Sharma

Volume:7, issue:1(2014)

International Journal of Clinical Pediatric Dentistry


Article

Langerhans Cell Histiocytosis: An Illusion of Hope

By: Vela D Desai, Smita R Priyadarshinni, Beena Varma, Rajeev Sharma

Volume:6, issue:1(2013)

International Journal of Clinical Pediatric Dentistry


Chapter

Chapter-01 Structure and Functions of the Skin

By: Rajeev Sharma, Sandipan Dhar, AK Bajaj
(2010)

Edition : 2/e

Dermatology, Leprosy and Sexually Transmitted Infections


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved