Customize your search

Content Type
Type
Category
Speciality
Pub Year
Authors

Chapter

Chapter-18 Smart Insulin

By: Shashank Joshi
(2020)

Edition : 1/e

RSSDI\'s Insulin Monograph


Chapter

Chapter-05 Thyroid and Infertility

By: Shashank Joshi,Jayamangala Gogate,Dhanashri Natu
(2019)

Edition : 1/e

Newer Trends in ARTJournal

World Journal of Anemia

By: Basab Mukherjee, PC Mahapatra, Dr Jaideep Malhotra, Dr Jaideep Malhotra, Sunita Tandulwadkar, Narendra Malhotra, Narendra Malhotra, Alka Kriplani, Ajay Valia, Rishma Pai, Mukesh Gupta, Vineet Mishra, Parikshit Tank, Sanjay Kalra, Sanjay Kalra, Rakesh Sahay, Hema Divakar, Siddharth Singh, Bharati Dhorepatil, JB Sharma, Rishi Jain, Ruchika Garg, Neharika Bora, Hrishikesh Pai, MB Agarwal, Shashank Joshi, Banshi Saboo, Jaydeep Tank, Mangesh Tiwaskar, Nandita Palshetkar, Nandita Palshetkar, Ashish Mukhopadhyay, Jayam Kannan, Madhuri Patel, Mahesh Gupta, PM Gopinath, Phagun Shah, Rajendra Singh Pardeshi, Ramani Devi , Richa Saxena , Sadhna Gupta , Shakuntala , Shantha Kumari , Suvarna Khadilkar, Suyajna Joshi, Vidya Pancholia, Veerendra Kumar, Abhay Bhave, Krishna Kumar, Pritish Junagade, Manas Baruah, Rajesh Khadgwal, Unni Krishnan, Agam Vora, Ketan Mehta, Navneet Agarwal, Shilpa Joshi


Journal

Journal of The Association of Physicians

By: Milind Y Nadkar, Nihar Mehta, Shashank Joshi, Banshi Saboo, Mangesh Tiwaskar, Agam Vora, Jyotirmoy Pal, Anupam Prakash, Gurpreet S Wander, Shobha Itolikar, Narayan Deogaonkar, Trupti Trivedi, V Palaniappen, R Rajasekar Rajasekar, Amar Pazare, Vikram Londhey, Amit Saraf, VR Joshi, Girish Mathur, Rakesh Bhadade


Journal

Bengal Physician Journal

By: A Muruganathan, Shashank Joshi, Sukumar Mukherjee, Manotosh Panja, Atanu Chandra, Shambo Samrat Samajdar, Tanuka Mondal, Sattik Siddhanta, Soumitra Ghosh, P S Karmakar, Shibendu Ghosh, Santanu Tripathi, Madhuchanda Kar, Amal Kr Banerjee, R N Sarkar, S B Ganguly, Apurba Kr Mukherjee, M K Roy, Arun K Mazumder, Sekhar Chakraborty, G S Wander, D P Singh, Jayanta Panda, Dwijen Das, Bidita Khandelwal, Pradip Bhowmik, K Mugundhan, Y P Munjal, Siddharth N Shah, K K Pareekh, Colin Robertson, Roman Jaeschke, Sohail Md Arafath, M A Jalil Chowdhury, Robin Maskey, Nandini Chatterjee, Asish Saha, Samik Dutta, Bibhuti Saha, Jyotirmoy Pal, Udas Ch Ghosh, Partha Sarkar, Supriya Sarkar, Sankha Subhra Sen, Kritika Kundaliya


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved