Book

Biomedical Ethics Perspectives in the Indian Context

By: Vasantha Muthuswamy, Roli Mathur, Nandini K Kumar
(2022)

Edition : 1/e


Chapter

Chapter-69 Medicolegal, PCPNDT and Bioethics

By: Sudha Salhan, Sanjay Gupte, Vasantha Muthuswamy
(2016)

Edition : 2/e

Textbook of Obstetrics


Chapter

Chapter-06 Bioethics and Evidence Based Management

By: Sudha Salhan, Vasantha Muthuswamy
(2011)

Edition : 1/e

Textbook of Gynecology


Chapter

Chapter-03 Bioethics

By: Sudha Salhan, Vasantha Muthuswamy
(2007)

Edition : 1/e

Textbook of Obstetrics


Journal

Journal of Research in Ayurvedic Sciences

By: Vaidya Kartar Singh Dhiman, N. Srikanth, Shruti Khanduri, Vinod Kumar Lavaniya, T. Maheshwar, Adarsh Kumar, Sumeet Goel, Radhe Krishan, Sophia Jameela, V.M. Katoch, R.H. Singh, D.K. Triguna, Vasantha Muthuswamy, H.M. Chandola, M.S. Baghel, Abhimanyu Kumar, Gupta Y K, C.K. Katiyar, M.R. Vasudevan Namboothiri, Bhushan Patwadhan, Ritu Priya Mehrotra, Sanjeev Sharma, O.P. Gupta, B. Chandra Sekhara Rao, Sarada Ota, Renu Singh, Dr Sunita, Divya Kajaria, Babita Yadav, Madan Mohan Sharma, Rakesh Rana, Panchakshari Patil, Mark Rosenberg, Jorge Luis Berra, Antonio Morandi, Gopal Basisht, Krishna U.K., H.S. Sharma, G. Geetha Krishnan, Anup B. Thakar, B. S. Prasad, Pawan Kumar Godatwar, Kishor Patwardhan, Bharathi Kumaramangalam, Kamini Dhiman, S. Rajagopala, Nisha Ojha, Mandip Goyal, Tukaram S. Dudhamal, Manohar Gundeti, Azeem Ahmed, Parth Prakashbhai Dave, Richa Singhal, Siddharth Singh.


10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved