Book

The Acutely Ill Child: A Ready Reckoner

By: Mukti Sharma, BM John, Vishal Sondhi
(2013)

Edition : 1/e


Chapter

Chapter-05 Neurological Emergencies

By: Shivlal Soni, Indar Kumar Sharawat, Renu Suthar, Rachana Dube, Anil Vasudev Israni, Harish Bhardwaj, Jyotindra Narayan Goswami, Sudhanshu Tiwari, Lokesh Saini, Priyanka Madaan, Vijai Williams, Surbhi Gupta, Shivan Kesavan, Harsh Patel, Prashant Jauhari, Prabhjot Kaur, Jaya Shankar Kaushik, Vishal Sondhi, Amit Devgan
(2020)

Edition : 1/e

IAP Textbook of Pediatric and Neonatal Emergencies


Chapter

Chapter-26 Current Guidelines for Diagnosis and Management of Childhood Epilepsy

By: Sheffali Gulati,Vishal Sondhi,Rachana Dubey,Priyanka Madaan,Prateek Kumar Panda
(2019)

Edition : 2/e

IAP Textbook of Pediatric Neurology


Chapter

Chapter-59 Lymphomas in Children

By: Vishal Sondhi, Brijesh Arora
(2014)

Edition : 1/e

Practical Clinical Oncology


Chapter

Chapter-029 Febrile Neutropenia

By: Barnali Mitra, Vishal Sondhi
(2013)

Edition : 1/e

The Acutely Ill Child: A Ready Reckoner


Chapter

Chapter-030 Tumor Lysis Syndrome

By: Barnali Mitra, Vishal Sondhi
(2013)

Edition : 1/e

The Acutely Ill Child: A Ready Reckoner


Chapter

Chapter-032 Acute Transfusion Reactions

By: Barnali Mitra, Vishal Sondhi
(2013)

Edition : 1/e

The Acutely Ill Child: A Ready ReckonerChapter

Chapter-034 Bleeding Disorders

By: Vishal Sondhi
(2013)

Edition : 1/e

The Acutely Ill Child: A Ready Reckoner10   |   20   |   50   |   100

© 2019 Jaypee Brothers Medical Publishers (P) LTD.   |   All Rights Reserved